Orzechowski, Remigiusz. 2015. „Koncepcja Nadzoru Informacyjnego”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 34 (1):7-14. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1948.