Szymański , Władysław. 2016. „Zagrożenia płynące Ze Strony finansów Dla Polskiej Gospodarki”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 40 (3):21-28. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1949.