Domański , Ryszard. 2016. „Strategia Rozwoju Jako Efekt Polityki pieniężnej”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 40 (3):29-41. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1950.