Sidor-Rządkowska, Małgorzata. 2016. „Wdrażanie Programu Mentoringu W przedsiębiorstwie – korzyści I zagrożenia”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 40 (3):62-71. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1954.