Grycuk, Adrian. 2016. „Bariery W Stosowaniu Koncepcji Lean Management”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 40 (3):72-79. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1955.