Gemra, Kamil. 2016. „Rynek Catalyst Szansą Na Dywersyfikację źródeł Finansowania”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 40 (3):81-94. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1957.