Herman, Andrzej. 2015. „PKB I Poszukiwanie szczęścia”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 34 (1):4-5. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1958.