Rzeżacz, Adam. 2016. „Miejsce I Rola Dźwigni Zakupowych W zarządzaniu Zakupami przedsiębiorstwa”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 40 (3):95-104. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1959.