Ciesielska, Dorota, i Mariusz-Jan Radło. 2014. „Determinanty wejścia W pułapkę średniego Dochodu: Perspektywa Polski”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 31 (2):5-13. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1968.