Zaleski, Jacek. 2014. „Zarządzanie własnością Intelektualną W Trakcie Jej wdrażania Oraz Po wdrożeniu”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 31 (2):14-32. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1969.