Jabłoński, Adam. 2014. „Myślenie Systemowe I Sieciowe W Konstruowaniu Modeli Biznesu”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 31 (2):43-49. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1972.