Kulpa , Wincenty, i Lech Zaręba. 2014. „Modele AMA Wyliczania Wymogu kapitałowego Z tytułu Ryzyka Operacyjnego W Banku”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 31 (2):50-61. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1973.