Tarasewicz , Rafał. 2014. „Pomiar społecznej odpowiedzialności Biznesu W zarządzaniu łańcuchem Dostaw”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 31 (2):78-84. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1975.