Walczak, Waldemar. 2014. „Standardy Nadzoru Korporacyjnego W spółkach Komunalnych”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 31 (2):85-96. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1976.