Kasiewicz, Stanisław. 2014. „Wizja Banku przyszłości”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 31 (2):98-100. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1978.