Cwynar, Andrzej. 2014. „Z doświadczeń Szacowania wartości przedsiębiorstwa”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 31 (2):100-102. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1980.