Wojtysiak-Kotlarski, Marcin. 2015. „Dylematy Teoretycznego Opisu przedsiębiorstwa”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 34 (1):98-101. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2012.