Rutkowski , Krzysztof. 2013. „Zakupy W Biznesie – Potrzeba Strategicznej Reorientacji”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 29 (4):35-45. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2171.