Pecura, Paweł. 2021. „Pieniądz Jako Miara Czasu”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 58 (1), 68-78. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.58.1.6.