Cenkier, Agnieszka. 2021. „Finansowanie kapitałem Obcym – Konfrontacja Praktyki Gospodarczej Z Elementami Teorii”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 62 (5), 4-14. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.1.