Grzywacz, Jacek, i Ewa Jagodzińska-Komar. 2021. „Rola Leasingu W Promowaniu samochodów Elektrycznych”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 62 (5), 40-48. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.4.