Werner, Aleksander. 2021. „Pomoc państwa W Obliczu COVID-19 Na przykładzie instrumentów Wykorzystywanych W Polsce”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 62 (5), 63-75. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.6.