Monkiewicz, Jan, i Marek Monkiewicz. 2022. „Elementy Nowego podejścia Do Ochrony Konsumenta Na Jednolitym Rynku Ubezpieczeniowym UE”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 63 (1):17-31. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.63.1.2.