Ślażyńska-Kluczek, Dorota. 2022. „Zielone Obligacje Jako Metoda Finansowania projektów Inwestycyjnych”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 63 (1), 33-44. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.63.1.3.