Dowmont, Bartosz. 2022. „Perspektywa Zmian W Modelu Biznesowym Prosumenckiej Instalacji Fotowoltaicznej – ujęcie Koncepcyjne”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 65 (3), 83-95. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.5.