Jarmusz, Jan, i Łukasz Marzantowicz. 2022. „Efektywność Energetyczna użytkowania Produktu Jako przesłanka Rozwoju producentów łodzi Motorowych W Polsce”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 66 (4):121-39. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.66.4.8.