Kowalczyk, Stanisław. 2023. „Niemoc Braci* Ekonomistów Czy Natura Praw”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 67 (1):5-22. https://doi.org/10.33119/KNoP.2023.67.1.1.