Kwasek, Mariola, i Stanisław Kowalczyk. 2023. „Straty I Marnotrawstwo żywności W Aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 68 (2):23-42. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3535.