Szpringer, Włodzimierz. 2023. „Metaverse – Nadmierny Szum Czy Nowe Szanse Dla Biznesu? (cz. 1)”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 68 (2):55-67. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3537.