Szpringer, Włodzimierz. 2023. „Metaverse – Nadmierny Szum Czy Nowe Szanse Dla Biznesu? (Cz. 2)”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 70 (4):5-18. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4268.