Ślażyńska-Kluczek, Dorota, i Magdalena Brzezek. 2023. „Czynniki ESG Jako Elementy zrównoważonego Rozwoju wpływające Na Postrzeganie przedsiębiorstw Przez konsumentów”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 70 (4):73-90. https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4272.