Bentkowska, Katarzyna. 2019. „Prognozy Dynamiki Inwestycji przedsiębiorstw a Ekonomia Behawioralna”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 52 (3):37-45. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4788.