Gemra, Kamil. 2019. „Crowdfunding udziałowy, Jako Forma Finansowania Rozwoju przedsiębiorstwa”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie 52 (3):47-55. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4789.