Woźniak, J. (2019) „Efektywność w projektach z sektorów kreatywnych”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 52(3), s. 65–77. doi: 10.5604/01.3001.0013.4791.