Szymański, W. (2018) „Polska wobec wyzwań rozwojowych”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 47(2), s. 9–20. doi: 10.5604/01.3001.0012.4725.