Barczak, P. (2018) „Mała firma niszowa – próba zdefiniowania”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 47(2), s. 21–27. doi: 10.5604/01.3001.0012.4726.