Nowicka, K. (2018) „Cloud computing jako czynnik konkurencyjności łańcuchów dostaw”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 47(2), s. 51–63. doi: 10.5604/01.3001.0012.4729.