Łopaciński, T. . (2018) „Ryzyko w zarządzaniu projektem innowacyjny m”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 47(2), s. 72–81. doi: 10.5604/01.3001.0012.4732.