Kołodziej, D. (2018) „Zarządzanie bezpieczeństwem we Wspólnej Polityce Celnej”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 47(2), s. 90–97. doi: 10.5604/01.3001.0012.4733.