Kotlewski, D. (2018) „Niuanse bezpieczeństwa lokalizacyjnego”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 47(2), s. 98–103. doi: 10.5604/01.3001.0012.4734.