Kasiewicz, S. (2017) „Nowe trendy w systemie regulowania rynku usług bankowych”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 45(4), s. 7-21. doi: 10.5604/01.3001.0010.7450.