Piatkowski, M., Toborowicz, J. i Wolszczak, G. (2017) „Jak uczynić polskie MŚP bardziej innowacyjnymi? ”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 45(4), s. 22-29. doi: 10.5604/01.3001.0010.7454.