Kowalska, A. (2017) „Problematyka oszustw żywnościowych w przepisach prawa i standardach branżowych”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 45(4), s. 30-41. doi: 10.5604/01.3001.0010.7451.