Sosnowska, A. i Łobejko, S. (2017) „Modele zarządzania parkiem naukowo-technologicznym”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 45(4), s. 43-54. doi: 10.5604/01.3001.0010.7458.