Jagodzińska-Komar, E. (2017) „Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej z perspektywy Polski”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 44(3), s. 85-93. doi: 10.5604/01.3001.0010.4694.