Kasiewicz, S. (2017) „Rola ryzyka regulacyjnego w koncepcji samoregulacji sektora bankowego”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 42(1), s. 39-46. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1504 (Udostępniono: 25styczeń2022).