Brdulak, J. i Pawlak, P. (2017) „Przedsiębiorstwo w rachunku ekonomicznym skutków inwestycji drogowych”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 42(1), s. 47-61. doi: 10.5604/01.3001.0010.0152.