Rogowski, W. i Gemra, K. (2019) „Nasilenie zjawiska delistingu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 53(4), s. 51–59. doi: 10.5604/01.3001.0013.6506.