Malinowski, G. (2016) „Koniec normalności James K. Galbraith The End of Normal Simon & Schuster, New York 2014, p. 304”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 38(1), s. 90-93. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1907 (Udostępniono: 25styczeń2022).