Herman, A. (2016) „Polska gospodarka – od «kopalnej» do cyfrowej?”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 40(3), s. 4–7. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1922 (Udostępniono: 22 maj 2024).